Handsmidd kula på handsmidd
ring i silver. Varianter i andra
storlekar och i rödguld
är på gång!